25 Nama Para Anbia’ ( Nabi ) Allah

 • Nabi Adam a.s. (Manusia pertama diciptakan oleh Allah)
 • Nabi Idris a.s.
 • Nabi Nuh a.s.
 • Nabi Hud a.s.
 • Nabi Salih a.s.
 • Nabi Ibrahim a.s. (bapa kepada Nabi Ismail a.s. & Nabi Ishaq a.s.)
 • Nabi Luth a.s. (anak saudara Nabi Ibrahim a.s)
 • Nabi Ismail a.s. (anak Nabi Ibrahim a.s.& saudara tiri Nabi Ishaq a.s.)
 • Nabi Ishaq a.s. (anak Nabi Ibrahim a.s.& saudara tiri Nabi Ismail a.s.)
 • Nabi Ya’akub a.s. (anak Nabi Ishaq a.s.)
 • Nabi Yusuf a.s. (anak Nabi Ya’akub a.s.)
 • Nabi Ayub a.s.
 • Nabi Syu’aib a.s. (bapa mertua Nabi Musa a.s.)
 • Nabi Musa a.s. (saudara Nabi Harun a.s.)
 • Nabi Harun a.s. (saudara Nabi Musa a.s.)
 • Nabi Zulkifli a.s.
 • Nabi Daud a.s. (bapa Nabi Sulaiman a.s.)
 • Nabi Sulaiman a.s. (anak Nabi Daud a.s.)
 • Nabi Ilyas a.s.
 • Nabi Ilyasa’ a.s.
 • Nabi Yunus a.s.
 • Nabi Zakaria a.s.
 • Nabi Yahya a.s. (anak Nabi Zakaria a.s. & duapupu kepada Nabi Isa a.s)
 • Nabi Isa a.s.
 • Nabi Muhammad s.a.w. (Penghulu segala Nabi & Rasul, juga sebagai Nabi & Rasulullah terakhir diutuskan Allah ke muka bumi)

Tags:

Category: Islam

Leave a Reply